Vilkår

Vilkår for anvendelse af Årsregnskabet.dk

Om Årsregnskabet.dk

Årsregnskabet.dk udbydes af

Årsregnskabet ApS
Pilestræde 52, 2. sal
1112 København K

Kontakt e-mail: support@aarsregnskab.dk
Cvr-nr. 33 35 25 14

Årsregnskabet.dk ApS har til hensigt at hjælpe enkeltmandsvirksomheder og selskaber med et årsregnskab til en fair pris.

Vi udbyder et online regnskabsservice, via Årsregnskabet.dk som findes i tre forskellige pakker. Herudover tilbyder vi en række tillægsprodukter og -ydelser.

Vores regnskabsservice og tillægsprodukter/ -ydelser tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

Al brug af vores regnskabsservice, er underlagt disse betingelser, som du (Kunden/dig) accepterer ved oprettelsen af adgangen til programmet.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

Du skal tillige når du opretter dig/din virksomhed acceptere vores handelsbetingelser og vores databehandleraftale.

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.

Vilkår for brug af Årsregnskabet.dk

Ved at bruge Årsregnskabet.dk accepterer du disse vilkår og du bekræfter, at du overholder alle gældende love og regler for brugen. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, skal du straks navigere væk fra Årsregnskabet.dk.

Årsregnskabet.dk er udelukkende til ikke-kommerciel brug, dvs. du må hverken distribuere, ændre, offentliggøre, genbruge, fremsende eller på anden vis bruge materiale og indhold på Årsregnskabet.dk til offentlige eller kommercielle formål uden vores skriftlige samtykke.

Du må gerne linke til og bruge materiale fra Årsregnskabet.dk, men du skal overholde reglerne om ophavsret og tydeligt angive os som kilde.

Selvom vi gør vores bedste for at give opdaterede og præcise oplysninger, kan der forekomme prisændringer, utilsigtede fejl og lignende på Årsregnskabet.dk og vi gør derfor opmærksom på, at alt indhold på Årsregnskabet.dk tilbydes ”som det er” uden garantier for fuldstændighed eller korrekthed og uden indeståelser af nogen art. Vi fraskriver os alt ansvar for indhold på Årsregnskabet.dk

Brug af Årsregnskabet.dk og køb af tillægsprodukter og -ydelser

Årsregnskabet.dk giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende ydelsen. Denne ret gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og ydelsen må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Du indestår for og har de fulde ansvar for dem, som du giver adgang til ydelsen eller som bruger dit login.

Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med Årsregnskabet.dk

Aftalens varighed

Disse Betingelser gælder så længe Kunden har et login, der giver adgang til ydelsen. Kundens adgang kan til enhver tid slettes ved at kontakte Årsregnskabet.dk’s support.

Overdragelse

Årsregnskabet.dk har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Årsregnskabet.dk har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i Årsregnskabet.dk, kan findes under databehandleraftalen.

 

Kundens data

De informationer du leverer direkte eller indirekte via dit regnskabsprogram eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand, hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. Årsregnskabet.dk kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Data i programmet kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.

Al information du sender til os eller indtaster på vores websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data via sit login. Ingen af Kundens data vil blive slettet, og Kunden kan til enhver tid få adgang til disse data.

Hvis Årsregnskabet.dk ønsker at lukke adgangen til kontoen kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til programmet.

Opdateringer og driftsstabilitet

Årsregnskabet.dk forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på ydelsen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til ydelsen og vores websites mens opdateringer foretages. Årsregnskabet.dk tilstræber højest mulig driftsstabilitet for ydelsen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

Årsregnskabet.dk har ret til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til ydelsen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner, som vurderes at være i legitim interesse for Kunden. Årsregnskabet.dk forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Kundens brug af Årsregnskabet.dk

Kunden er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af kundens data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:

Brugen af ydelsen foregår helt på eget ansvar. Årsregnskabet.dk kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til ydelsen.

Årsregnskabet.dk fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Årsregnskabet.dk’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Årsregnskabet.dk hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af ydelsen.

Brug af ydelsen, forslag til kontering og anden bistand fra Årsregnskabet.dk support, og anden kommunikation med Årsregnskabet.dk, skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko og Årsregnskabet.dk kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan, men fejl kan ske og derfor er det en god ide altid at checke med en revisor, eller anden fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.

Check venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation, for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af Årsregnskabet.dk Support

Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan, hjælpen du kan få i Årsregnskabet.dk Support er til enhver tid vejledende, hvorfor det altid er en god ide at tjekke med en revisor eller anden fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp fra Årsregnskabet.dk Support foregår helt på eget ansvar og Årsregnskabet.dk kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder evt. fejl, mv.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer Årsregnskabet.dk ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til ydelsen og alt materiale på websites. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til ydelsen eller andet materiale på websitet til Kunden.

Kunden giver Årsregnskabet.dk og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger) der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle vores websites, samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed

Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for og som opbevares m.v. i programmet er reguleret i Databehandleraftalen imellem Årsregnskabet.dk og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger, er reguleret af disse betingelser.

Årsregnskabet.dk’s behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

Årsregnskabet.dk kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af programmet og/eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og Årsregnskabet.dk skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.